Grzegorz Zieliński (1535–1599)

Grzegorz Zieliński herbu Świnka (ur. w 1535; zm. w 1599[1]) – wojewoda i kasztelan płocki, starosta zakroczymski w 1576 roku[2], starosta mławski, dworzanin królewski i sędzia ziemski płocki w 1562/1563 roku.

Grzegorz Zieliński
Herb
Herb Świnka
Rodzina

Zielińscy herbu Świnka

Data urodzenia

1535

Data śmierci

1599

Ojciec

Feliks Zieliński

Matka

Dorota Kryska

Żona

Ewa Mdzewska (ur. przed 1555, zm. 1615)

Dzieci

Dorota Garwaska
Katarzyna Wąsowicz (primo voto Parysz)
Mikołaj Zieliński
Zofia Mniszewska
Adam Zieliński
Walenty Zieliński

Poseł na sejm piotrkowski 1562/1563 roku i 1569 roku, sejm koronacyjny 1574 roku[3], sejm koronacyjny 1576 roku z województwa płockiego[4]. Sędzia deputat kapturowy województwa płockiego w 1572 roku[5]. Poseł województwa płockiego na sejm koronacyjny 1576 roku[6].

Urząd kasztelana płockiego pełnił w latach 1576–1582. Następnie został wojewodą płockim 1582 roku.

Podpisał pacta conventa Zygmunta III Wazy w 1587 roku[7]. W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy[8]. W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym[9].

PrzodkowieEdytuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Zieliński (z Zielonej, ze Strzyg, von Logendorf) h. Świnka (fl. 1392–1427)
 
 
 
 
 
 
 
Ludwik Zieliński (fl. 1426–1453)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarzyna (um. po 1427)
 
 
 
 
 
 
 
Piotr Zieliński (fl. 1462–1525)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feliks Zieliński (fl. 1512–1563)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barbara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grzegorz Zieliński (1535–1599)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninogniew z Kryska h. Prawdzic (ur. ok. 1404, zm. ok. 1468)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ninogniew Kryski h. Prawdzic (zm. 1507)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorota Kryska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Boglewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Boglewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PrzypisyEdytuj

 1. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo wyszogrodzkie, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 366.
 2. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo zakroczymskie, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 366.
 3. z ziemi płockiej, Rafał Jaworski, Spis posłów koronnych na sejm koronacyjny w 1574 roku, w: Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXIV, 2017, 2, s. 312.
 4. Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 135, 179, 233.
 5. Ryszard Zieliński, Województwo Płockie w czasie bezkrólewi i na elekcjach, w: Notatki Płockie 3/9, 1958, s. 5, 11.
 6. Posłowie ziemscy koronni 1493–1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 233.
 7. Volumina Legum, t. II, Petersburg 1859, s. 248.
 8. Reces Warszawski Około Elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta trzeciego Roku Pańsk[iego] M. D. LXXX VII – Wyd. B, s. [b.n.s]
 9. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.

BibliografiaEdytuj

 • "Encyklopedia ogólna wiedzy ludzkiej Sobieszczańskiego" (tom 12, str. 406).
 • "Herbarz Polski ks. Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza w Lipsku, nakładem i drukiem Breitkopfa i Hertela" (wyd. 1839–1845, Zielińscy herbu Świnka.
 • Gustaw Zieliński, Jan Zieliński, Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, część II. Od najdawniejszych czasów do roku 1600, Toruń 1880, s. 97–110.