gtkmmbiblioteka, będąca interfejsem programistycznym dla biblioteki graficznej GTK+, który przenosi mechanizmy działania napisanej w języku C biblioteki GTK+ do C++. Zadaniem tej biblioteki jest ułatwienie programowania interfejsu graficznego poprzez obsługę widgetów jako obiektów z własnymi metodami. Dostępne są wszystkie mechanizmy programowania obiektowego, takie jak dziedziczenie, polimorfizm, przestrzenie nazw i inne ułatwienia wprowadzone przez język C++. Biblioteka wykorzystuje mechanizm sygnałów i slotów (konkretnie libsigc++) do obsługi zdarzeń, takich jak np. kliknięcie myszką.

Zrzut ekranu z przykładowego programu wykorzystującego bibliotekę gtkmm

Gtkmm należy traktować jako „nakładkę” (wzorzec projektowy adapter) na bibliotekę GTK+, która nie wnosi nowej funkcjonalności elementów graficznych, a jedynie umożliwia sterowanie nimi z poziomu języka C++. Z gtkmm można korzystać zarówno pisząc bezpośrednio kod w języku C++, jak i poprzez wykorzystanie programu Glade, który umożliwia graficzne tworzenie interfejsów i generuje kod gtkmm z wykorzystaniem biblioteki libglademm, umożliwijącej dynamiczne generowanie interfejsu użytkownika na podstawie opisu w formacie XML.

Obecnie biblioteka gtkmm działa na wielu systemach operacyjnych, między innymi na systemach z rodziny Unix, Linux, OS X, BSD, Solaris i Windows.

Nazwa biblioteki powstała przez dodanie do nazwy GTK dwóch liter „m”, które oznaczają dwa minusy. GTK+ ma już w swojej nazwie znak „+”, więc autorzy wybrali dla odróżnienia dwa znaki „-”. Pierwotnie nazwa biblioteki była zapisywana Gtk--, ale problemy z obsługą takiej nazwy przez wyszukiwarki spowodowały, że zastąpiono ją wersją z dwoma „m”.

Przykładowy kod edytuj

Przykładowy kod wyświetlający puste okienko:

#include <gtkmm.h>

class Okno : public Gtk::Window
{
public:
 Okno()
 {
  set_title("Gtkmm");
  set_position(Gtk::WIN_POS_CENTER);
 }
 virtual ~Okno() { }
};

int main(int argc, char* argv[])
{
 Gtk::Main kit(argc, argv);

 Okno okno;
 kit.run(okno);

 return 0;
}

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj