Gytiowisko

Gytiowisko – rodzaj mokradła niebędącego torfowiskiem, siedlisko budowane przez gytię. Ponieważ lądowo-wodne gytiowiska powstają na skutek lądowacenia jezior, znajdują się na dnie wypłyconych jezior, w ich strefie przybrzeżnej lub miejscu po jeziorze, z którego spuszczono wodę. Gytiowiska zwykle przekształcają się w torfowiska. W przypadku naturalnego lądowacenia zarastają one od brzegów roślinnością torfotwórczą, tworzącą trzęsawisko. Gytiowiska antropogeniczne często przekształcane są w łąki lub pastwiska i też ulegają zatorfieniu.

BibliografiaEdytuj

  • Woda na obszarach wiejskich. Waldemar Mioduszewski, Wiesław Dembek (red.). Falenty: Wydawnictwo IMUZ, 2009, s. 85.ISBN 978-83-61875-09-3