Hanna Elżbieta Litwińczuk (ur. 1953[1]) – polska prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistka w zakresie prawa finansowego.

Hanna Litwińczuk
Kraj działania  Polska
Data urodzenia 1953
profesor nauk prawnych
Specjalność: prawo finansowe
Habilitacja 1989 – prawo
UW
Profesura 2003
profesor zwyczajny UW

ŻyciorysEdytuj

W 1989 na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Opodatkowanie rodziny uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo finansowe. W 2003 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał jej tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Została profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji[2]

Została członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017–2020[3].

Opublikowała m.in. pracę zbiorową na cześć prof. Mariana Weralskiego: Ius fiscale. Studia z dziedziny prawa finansowego. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Marianowi Weralskiemu (red. nauk. Hanna Litwińczuk, Warszawa 2012) ​​ISBN 978-83-269-1432-4​​.

PrzypisyEdytuj

  1. Litwińczuk, Hanna (1953- ). bn.org.pl. [dostęp 2017-04-23].
  2. prof. dr hab. Hanna Elżbieta Litwińczuk. nauka-polska.pl. [dostęp 2017-04-23].
  3. Sekcja I Nauk Humanistycznych i Społecznych. ck.gov.pl, 3 kwietnia 2017. [dostęp 2017-04-23].