Harcerski Znak Spadochronowy

Harcerski Znak Spadochronowy

Harcerski Znak Spadochronowy wzorowany jest na Znaku Spadochronowym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jest odznaką wyszkolenia spadochronowego członków ZHP.

Celem nadawania odznaki jest uhonorowanie wiedzy i umiejętności technicznych harcerzy odbywających szkolenie spadochronowe, inspirowanie ich do pogłębiania znajomości historii i tradycji polskiego spadochroniarstwa oraz podnoszenia sprawności fizycznej.

Kształt odznaki wzorowany jest na znaku spadochronowym przedstawiającym orła pikującego do walki (według projektu artysty plastyka Mariana Walentynowicza) uzupełniony lilijką harcerską umieszczoną w szponach orła. Na odwrocie znajduje się hasło "TOBIE OJCZYZNO" oraz numer ewidencyjny Znaku. Odznaka wykonana jest z metalu oksydowanego.

Prawo nadawania odznaki w drodze decyzji i obowiązek rejestru wydanych odznak ma Kapituła Harcerskiego Znaku Spadochronowego przy Wydziale Specjalności Głównej Kwatery ZHP powoływana przez Naczelnika ZHP.

Harcerski Znak Spadochronowy funkcjonuje także w ZHR.