Henryk Brodaty i jego czasy

Henryk Brodaty i jego czasy – monografia autorstwa Benedykta Zientary wydana po raz pierwszy w 1975. Poświęcona jest historii Polski od połowy XII wieku do 1241, a głównym bohaterem jest książę Henryk I Brodaty.

W przedmowie autor wskazywał na cele monografii, która „nie może być mikrografią; musi być przyczynkiem do wyjaśnienia szerszych zagadnień”[1].

Tytuł książki nawiązuje do monografii Stanisława Smolki Mieszko Stary i jego wiek (1881); w ten sposób Zientara akcentował poglądy Smolki na „metodę tworzenia monografii «wielkich postaci dziejowych»”[2].

Zientara przedstawia losy Henryka Brodatego na szerokim tle dziejów polskich i europejskich. W swojej monografii wykazał, że kolonizacja niemiecka dotarła na Śląsk jeszcze przed najazdem mongolskim w 1241; zwrócił też uwagę na rolę Henryka Brodatego przy sprowadzeniu Krzyżaków do Polski[3].

Zwraca się uwagę na znajomość źródeł i literatury, jaką wykazał się Zientara, pisząc Henryka Brodatego[3]. Fakt obiektywnego przedstawienia kwestii narodowych wpłynął m.in. na pozytywną ocenę monografii dokonaną przez niemieckich historyków. Walter Kuhn proponował, by dzieło polskiego historyka przetłumaczyć na język niemiecki[3].

W 1997, z inicjatywy Bronisława Nowaka[4], monografia Zientary została wznowiona. W porównaniu do pierwszego wydania przypisy z końca książki przeniesiono na koniec poszczególnych rozdziałów, wzbogacono o nowe ilustracje oraz uzupełniono przypisy o najważniejsze publikacje wydane po 1975, zaznaczając je kwadratowymi nawiasami.

PrzypisyEdytuj

  1. B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 8.
  2. B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 11.
  3. a b c M. Dygo, Posłowie, [w:] B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 400.
  4. M. Dygo, Posłowie, [w:] B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. 2, Warszawa 1997, s. 401.