Herb Aragonii

Herb Aragonii ma postać tarczy heraldycznej, podzielonej na cztery części, na której znajduje się korona.
W poszczególnych polach tarczy umieszczono:

  • Herb legendarnego królestwa Sobrarbe, z którego rozwinęła się obecna Aragonia (1),
  • biały krzyż Inigo Aristy (2),
  • Herb Aragonii z XIV wieku (3),
  • właściwy herb Aragonii (4) w polu złotym cztery pręgi czerwone.

Jako herb wspólnoty autonomicznej przyjęty został 16 kwietnia 1984 roku.