Otwórz menu główne
Herb Mirska

Herb Mirska przedstawia złotego sokoła z upolowanym ptakiem w dziobie na błękitnym tle. Herb ten jest od 1337 roku, kiedy to Henryk I jaworski nadał miastu prawa miejskie.