Otwórz menu główne

Herb Rzepina

Herb miasta Rzepin
Herb Rzepina

Herb Rzepina przedstawia jelenia z uniesioną lewą kończyną kroczącego po zielonym polu. Herb jest udokumentowany historycznie: w dokumencie pochodzącym z 1379 roku w herbie Rzepina widniał skaczący jeleń, herbie z 1573 roku jeleń kroczył z uniesioną prawą kończyną na zielonym podłożu. Późniejsze dokumenty obrazują jelenia z uniesioną lewą kończyną. Zmiany dotyczyły jedynie pozycji i ułożenia ciała jelenia, czy też tła całego herbu.

Wyobrażenie jelenia w herbie rzepińskim można wywodzić z dawnej obfitości zwierzyny łownej w pobliskich lasach[1]. Herb ten używany był przez rodzinę von Waldow - panów ziemi torzymskiej, do której należał Rzepin około XIV wieku i którzy polowali w pobliskich lasach.

PrzypisyEdytuj

  1. Plewako A., Wanag J., Herbarz miast polskich, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994, s. 191.