Herb powiatu płońskiego

Herb powiatu płońskiego przedstawia hiszpańską tarczę herbową czwórdzielną w krzyż. W polu pierwszym na czerwonym tle widnieje mazowiecki orzeł biały. W polu drugim na czerwonym tle - dwie srebrne blankowane wieże, mające po dwa okna łukowe w układzie jedno obok drugiego, ze złotymi szpiczastymi dachami, a między nimi złota kula. W polu trzecim na srebrnym tle ceglany mur czerwony z blanką i blankowaną wieżą pośrodku tej samej barwy z trójkątnym dachem złotym i oknami dwoma w układzie kwadratowe nad prostokątnym. W polu czwartym na czerwonym tle orzeł czarny płocki. Pola I i IV symbolizować mają przynależność ziem powiatu do Mazowsza i Ziemi Płockiej. Pole II to herb stolicy powiatu - Płońska, zaś III to herb Raciąża.