High Energy Astrophysics Division

High Energy Astrophysics Division (HEAD) – oddział American Astronomical Society (AAS) utworzony w 1969 roku w celu wspierania badań nad zastosowaniem fizyki cząstek elementarnych i ogólnej teorii względności w astronomii.

HEAD asystuje i promuje postęp w badaniach nad fizyką cząstek elementarnych, fizyką wysokich energii, fizyką kwantową, fizyką relatywistyczną, fizyką pola grawitacyjnego i badaniem innych zjawisk astrofizycznych powiązanych z powyższymi dziedzinami. Zjazdy HEAD odbywają się raz na rok (ew. półrocze), a także w ramach samego AAS. Oddział przyznaje corocznie:

Co 18 miesięcy przyznaje także:

Biuletyn (elektroniczny) dotyczący swojej działalności HEAD wydaje dwa razy w roku.

BibliografiaEdytuj