HoReCa

zbiorczy termin używany do określenia podmiotów świadczących usługi w zakresie hotelarstwa i gastronomii

HORECA – (czyt. Horeka/Horeca[1]) – łączne określenie sektora hotelarskiego oraz gastronomicznego (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Ca)[2], używane fachowo w krajach Beneluksu[3], spotykana także w innych krajach[4][5].

W raporcie UE dotyczącym konkurencyjności turystyki z 2009 r.[6] do branży zaliczono działalność hoteli (w tym i pozostałych baz noclegowych), restauracji, barów, kantyn oraz firm kateringowych[7].

Analiza UEEdytuj

Według raportu Europejskiego Urzędu Statystycznego z 2004 w branży HORECA pracowało ponad 7,8 miliona osób w EU-25 (wraz z Islandią, Norwegią i Szwajcarią). Sektor charakteryzuje się młodym wiekiem zatrudnienia (48% pracowników poniżej 35 roku życia) oraz dużym odsetkiem zatrudnienia tymczasowego (26% pośród całego sektora prac dorywczych). Najwyższy odsetek zatrudnionych młodych osób zanotowano w Holandii (67% ogółu zatrudnionych w sektorze), najmniejszy zaś na Cyprze (32%). Ponadto ponad połowę zatrudnionych (54,1%) stanowiły kobiety[8].

W raporcie z 2009 roku sporządzonym dla UE[6] podkreślono znaczenie turystyki kulturowej jako jednego z najszybciej obecnie rozwijających się rynków. Stwierdzono jednak specyficzne problemy HORECA – dużą sezonowość branży, trudne warunki pracy, a także znacznie niższe zarobki w stosunku do innych branż usługowych.

PrzypisyEdytuj

  1. Słownik Języka Polskiego – dyskusja
  2. Słownik internetowy www.definitions.com
  3. Koninklijke Horeca Nederland. khn.nl. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-06-11)]. – Związek zawodowy horeca w Holandii
  4. Targi HORECA
  5. Projekt COMPETE!
  6. a b Badanie na temat konkurencyjności przemysłu UE turystyki. Raport końcowy, 2009 [en], indeks pojęć, s. 22, 105
  7. HoReCa Polska: Doradztwo HoReCa. [dostęp 2018-07-06].
  8. EUROSTAT 2004