Honorowi Obywatele Gminy Sulechów

lista w projekcie Wikimedia

Honorowi Obywatele Gminy Sulechów – lista osób, którym Rada Miejska w Sulechowie przyznała honorowe obywatelstwo gminy Sulechów. Wyróżnienie to zostało ustanowione przez władze miasta w kwietniu 2001 roku. Honorowe obywatelstwo przyznaje się za wyjątkowe zasługi na rzecz gminy we wszelkich możliwych dziedzinach[1]. Jedynym organem mającym możliwość przyznawania honorowego obywatelstwa gminy Sulechów jest Rada Miejska w Sulechowie[2]. W sumie tytułem tym zostało wyróżnionych 13 osób.

HistoriaEdytuj

Przed 2001 rokiemEdytuj

Władze miejskie w Sulechowie kilkakrotnie odznaczały osoby zasłużone dla Sulechowa. Po raz pierwszy uczyniły to 13 lutego 1960 roku, w 15-lecie powrotu miasta do Polski. Wówczas honorowe dyplomy otrzymało 59 osób. Po raz drugi osoby zasłużone dla miasta uhonorowano w 1985 roku, gdy z inicjatywy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego 29 osobom, które dla dobra miasta przepracowały minimum 25 lat, nadano tytuły Sulechowian 40-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po raz trzeci osoby zasłużone dla miasta i gminy wyróżniono 1 czerwca 1995 roku, w 50-lecie ustanowienia w Sulechowie polskiej administracji cywilnej. Okolicznościowe plakietki przyznano wówczas 15 sulechowianom, którzy przyczynili się do tworzenia podstaw życia w mieście w ciągu pierwszych pięciu lat po zakończeniu II wojny światowej. Ponadto w latach 1995–1997 pamiątkowymi plakietkami nagradzano mieszkańców, którzy szczególnie przyczynili się w rozwoju miasta po 1950 roku. W sumie w ten sposób wyróżniono 36 osób, z czego 24 w roku 1995, 9 rok później i 3 w 1997 roku[3].

Od 2001 rokuEdytuj

 
Marian Miłek został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Gminy Sulechów uchwałą nr XXXVII/345/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku

3 kwietnia 2001 roku Rada Miejska w Sulechowie przyjęła uchwałę, w myśl której ustanowiono honorowe wyróżnienie o nazwie „Honorowe Obywatelstwo Gminy Sulechów”[1]. Po raz pierwszy godność tę nadano podczas XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sulechowie (kadencja 2002–2006) w dniu 12 września 2002 roku. Wyróżniono wówczas 6 osób – 4 Polaków: Stanisława Butlaka, Bernarda Grupę, Mariana Miłka i Ksawerego Pierożka, oraz 2 obcokrajowców: Niemkę Ruth Schulz oraz Holenderkę Angelinę Slepikas[4]. Był to jednocześnie jedyny przypadek w historii, gdy jednego dnia wyróżniono więcej niż 2 osoby. W ciągu kadencji trwającej od 2002 do 2006 roku uhonorowano jeszcze 3 osoby – w grudniu 2003 roku Anglika Bobba Cobba[5], a w styczniu 2005 roku Damiana Przybylskiego oraz Leona Okowińskiego[6]. W kolejnej kadencji (lata 2006–2010) Rada Miejska przyznała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulechów dwóm osobom – w czerwcu 2007 roku Olgierdowi Banasiowi[7] i w październiku 2010 roku Franciszkowi Uścińskiemu[8]. W kadencji rozpoczętej od roku 2010 wyróżniono w ten sposób dwie osoby – Ignacego Odważnego[9] i Sławomira Owczarka[10]. W sumie tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulechów przyznano 13 osobom, w tym 3 obcokrajowcom.

ZasadyEdytuj

KandydaturyEdytuj

Sposób zgłoszeniaEdytuj

Zgodnie z regulaminem nadawania honorowego obywatelstwa gminy Sulechów, aby zgłosić kandydaturę do takiego odznaczenia, należy uzyskać akceptację mieszkańców gminy wyrażoną w postaci minimum 50 podpisów popierających zgłoszenie. Ponadto kandydat do takiej godności musi wyrazić pisemną zgodę na jej przyznanie, a zgłoszenie musi zawierać uzasadnienie w postaci opisu zasług danej osoby dla miasta i gminy[1].

Rozpatrywanie wnioskówEdytuj

Po skompletowaniu kandydatury należy ją zgłosić do przewodniczącego Rady Miejskiej w Sulechowie, który otrzymane dokumenty przekazuje do Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury. Po zapoznaniu się z wnioskiem komisja przedstawia swoją opinię przewodniczącemu Rady Miejskiej, a ten, celem podjęcia uchwały w sprawie nadania godności, na najbliższej sesji przedstawia radnym opinię komisji i wniosek o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Sulechów danemu kandydatowi. W wypadku przyjęcia wniosku Rada Miejska każdorazowo wydaje uchwałę o przyznaniu godności[1].

PrzywilejeEdytuj

Osobie, której przyznano honorowe obywatelstwo gminy Sulechów, przewodniczący Rady Miejskiej wręcza osobiście podpisany „Dyplom Honorowego Obywatela Gminy Sulechów” oraz okolicznościową plakietkę potwierdzającą nadanie godności. Ponadto osoba wyróżniona w ten sposób jest każdorazowo osobiście zapraszana na ważniejsze uroczystości w gminie[1].

Honorowi Obywatele Gminy SulechówEdytuj

Poniższa tabela prezentuje chronologiczne zestawienie osób wyróżnionych tytułem Honorowego Obywatela Gminy Sulechów.

Lp. Imię i nazwisko Data nadania godności Krótki biogram
(działalność będąca powodem otrzymania godności)
1. Schulz, RuthRuth Schulz 12 września 2002[11] Mieszkanka Sulechowa przed 1945 rokiem, po wojnie zaangażowała się w pomoc miastu, zwłaszcza dla sulechowskiego szpitala[12].
2. Slepikas, AngelinaAngelina Slepikas 12 września 2002[13] Założycielka Komitetu Pomocy i Współpracy Diepenveen–Sulechów (obecnie Deventer–Sulechów)[14].
3. Miłek, MarianMarian Miłek 12 września 2002[15] Inicjator powstania Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie, przekształconej później w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, a także jej rektor w latach 1998–2007[16].
4. Pierożek, KsaweryKsawery Pierożek 12 września 2002[17] W latach 1960–2003 dyrygent miejskiej orkiestry dętej działającej przy Sulechowskim Ośrodku Kultury i Sportu[18].
5. Grupa, BernardBernard Grupa 12 września 2002[19] Założyciel działającego przy Sulechowskim Domu Kultury Chóru Cantabile, który prowadzi od 1982 roku. Wielokrotnie odznaczany państwowymi i lokalnymi wyróżnieniami za działalność kulturalną[20].
6. Butlak, StanisławStanisław Butlak 12 września 2002[21] Dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w latach 1995–2003[22].
7. Cobb, BobbBobb Cobb 30 grudnia 2003[23] Wieloletni organizator pomocy materialnej dla sulechowskiej służby zdrowia, inicjator partnerstwa Sulechowa i Rushmoor[24].
8. Okowiński, LeonLeon Okowiński 25 stycznia 2005[25] Regionalista, autor kilkudziesięciu opracowań na temat Sulechowa i jego okolic[26].
9. Przybylski, DamianDamian Przybylski 25 stycznia 2005[27] Wieloletni trener zarówno pierwszej drużyny Zawiszy Sulechów, jak i drużyn młodzieżowych, z którymi odnosił sukcesy zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnokrajowym[28].
10. Banaś, OlgierdOlgierd Banaś 19 czerwca 2007[29] Proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie. Inicjator renowacji zabytkowego kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Klępsku[30].
11. Uściński, FranciszekFranciszek Uściński 19 października 2010[31] Organizator życie kulturalnego miasta w latach 50. i 60. XX wieku. Autor hejnału Sulechowa i 2 piosenek o mieście. Artysta kabaretowy[32].
12. Odważny, IgnacyIgnacy Odważny 19 kwietnia 2011[33] Burmistrz Sulechowa przez dwie kadencje (lata 2002–2010). Przyczynił się do odbudowy obiektów publicznych w mieście i rozbudowy infrastruktury na terenie całej gminy[33].
13. Owczarek, SławomirSławomir Owczarek 17 września 2013[34] Wieloletni dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii (z funkcji tej ustąpił w 2013 roku)[22].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e Uchwała nr XXV/244/2001 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 3 kwietnia 2001 r. (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2001-04-03. s. 1-4. [dostęp 2011-08-08].
 2. Dorota Witkowska: Organy i ich kompetencje (pol.). bip.sulechow.pl, 2004-09-22. [dostęp 2011-08-08].
 3. Leon Okowiński: Sulechów 1945-2005. Przemiany gospodarczo-społeczne. Sulechów: 2008, s. 447-449.
 4. Honorowi Obywatele Gminy Sulechów. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 5, 2002-09. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 5. Honorowy Obywatel Bob Cobb. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 5, 2004-02. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 6. Paweł Kutrowski. Nowi honorowi obywatele. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 8, 2005-02. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 7. Marek Maćkowiak. Nowy Honorowy Obywatel Gminy Sulechów. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 5, 2007-06. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 8. Marian Janusz. Informacja z LI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 19 października 2010 r.. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 3, 2010-11. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 9. Marian Janusz. Informacja z VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia 2011 r.. „Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów”, s. 2, 2011-05. ISSN 1642-4506 (pol.). 
 10. Eugeniusz Kurzawa: Honorowy obywatel gminy Sulechów (pol.). gazetalubuska.pl, 2013-10-18. [dostęp 2016-03-30].
 11. Uchwała nr XXXVII/343/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 12. Honorowa Obywatelka Ruth Schulz (1924 - 2012) (pol.). sulechow.pl. [dostęp 2013-09-21].
 13. Uchwała nr XXXVII/344/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 14. Sulechów. Honorowi Obywatele Gminy Sulechów (pol.). dzienzadniem.pl, 2002-10-16. [dostęp 2013-09-21].
 15. Uchwała nr XXXVII/345/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 16. Marian Miłek (pol.). sth-stowarzyszenie.za.pl. [dostęp 2013-09-21].
 17. Uchwała nr XXXVII/346/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 18. Ksawery Pierożek (pol.). sth-stowarzyszenie.za.pl. [dostęp 2013-09-21].
 19. Uchwała nr XXXVII/347/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 20. Bernard Grupa (pol.). sth-stowarzyszenie.za.pl. [dostęp 2013-09-21].
 21. Uchwała nr XXXVII/348/2002 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 12 września 2002 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2002-09-12. [dostęp 2011-08-08].
 22. a b 5.Lubuski Pułk Artylerii (pol.). jednostki-wojskowe.pl. [dostęp 2013-09-21].
 23. Uchwała nr XIV/126/2003 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 grudnia 2003 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2003-12-30. [dostęp 2011-08-08].
 24. Sulechów. Siódmy Obywatel Honorowy Gminy (pol.). dzienzadniem.pl, 2004-01-14. [dostęp 2013-09-21].
 25. Uchwała nr XXV/225/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 stycznia 2005 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2005-01-25. [dostęp 2011-08-08].
 26. Leon Okowiński (pol.). sth-stowarzyszenie.za.pl. [dostęp 2013-09-21].
 27. Uchwała nr XXV/226/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 stycznia 2005 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2005-01-25. [dostęp 2011-08-08].
 28. Damian Przybylski (pol.). sth-stowarzyszenie.za.pl. [dostęp 2013-09-21].
 29. Uchwała nr VIII/75/2007 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2007 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2007-06-19. [dostęp 2011-08-08].
 30. Olgierd Banaś (pol.). sth-stowarzyszenie.za.pl. [dostęp 2012-06-04].
 31. Uchwała nr LI/546/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października 2010 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2010-10-19. [dostęp 2011-08-08].
 32. Franciszek Uściński (pol.). sth-stowarzyszenie.za.pl. [dostęp 2012-06-04].
 33. a b Uchwała nr 0007.58.2011 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 kwietnia 2011 roku (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2011-04-19. [dostęp 2011-08-08].
 34. Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 września 2013 r. w sprawie nadania godności "Honorowy Obywatel Gminy Sulechów" (pol.). gmsulechow.peup.pl, 2013-09-17. [dostęp 2013-10-21].