Honorowy Obywatel Kamiennej Góry

Honorowy Obywatel Kamiennej Góry – tytuł Honorowego Obywatela Kamiennej Góry przyznawany jest przez Radę Miasta osobom szczególnie zasłużonym dla Kamiennej Góry oraz wybitnym osobistościom, tak obywatelom polskim, jak i cudzoziemcom. Osoba wyróżniona otrzymuje akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Kamiennej Góry. Przysługują jej następujące przywileje:

 • używanie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Kamiennej Góry",
 • wolny wstęp na wszystkie imprezy organizowane przez miasto Kamienna Góra,
 • uczestniczenie na prawach Honorowego Gościa w zwyczajnych, nadzwyczajnych i uroczystych sesjach Rady Miasta oraz w innych uroczystościach o charakterze miejskim,
 • prawo do pogrzebu z honorami.

Nadawanie tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Kamiennej Góry" reguluje statut miasta.

Osoby wyróżnioneEdytuj

 • Józef Cyrankiewicz (1911–1989) – 16 listopada 1947,
 • ks. Stanisław Książek (1931-2015) – 13 września 1997,
 • Tomasz Duda (1913-1997) – 14 listopada 1997,
 • ks. Wolfgang Gottstein (1934-2019[1]) – 26 maja 1999,
 • Stanisław Sadowski (1919–2007) – 26 maja 1999,
 • Tadeusz Niemas (1923-2015) – 26 października 2006,
 • Feliks Kaczmarski (1913–2010) – 28 listopada 2007,
 • Józef Poprawa - (1913-2010) - 28 listopada 2007,
 • Kazimiera Ciosmak – 25 marca 2009,
 • biskup Stanisław Dowlaszewicz (1957) – 4 czerwca 2009,
 • Franciszek Kuszel (1926) – 6 października 2009,
 • Roman Jakóbczyk - (1936) - 5 czerwca 2013,
 • Bolesław Grzyb - (1932) - 5 czerwca 2013,
 • Leon Święcicki - (1924-2016[2]) - 5 czerwca 2013,
 • Stefan Hałubek - (1931) - 6 czerwca 2019.[3]

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Statut miasta – UCHWAŁA NR XVI/101/16 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz 1222, Wrocław, 8 marca 2016 r.)[1]

Linki zewnętrzneEdytuj

 • Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego, poz 1222, Wrocław, 8 marca 2016 r..