Hrabia Leicester

Hrabiowie Leicester 1. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Leicester 2. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Leicester 3. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Leicester 4. kreacji (parostwo Anglii)

Hrabiowie Leicester 5. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Hrabiowie Leicester 6. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Hrabiowie Leicester 7. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Następca 7. hrabiego Leicester: Thomas Edward Coke, wicehrabia Coke

Następca wicehrabiego Coke: Edward Horatio Coke