Hromada

jednostka podziału terytorialnego na Ukrainie

Hromada (ukr. громада) – jednostka podziału administracyjnego na Ukrainie. Na terenie Ukrainy jest 1470 hromad[1].

HistoriaEdytuj

Obecny system podziału terytorialnego powstał w 2020 roku. Na podstawie danych z 1 stycznia 2016 roku obecnie na Ukrainie są 24 obwody, 490 rejonów, 460 miast (z których 187 mają specjalny status), 111 rejonów w obrębie miast, 885 osiedli typu miejskiego i 28 385 osiedli typu wiejskiego. Od marca 2014 roku Ukraina utraciła kontrolę nad Republiką Autonomiczną Krymu, a od 12 maja 2014 roku także w części obwodów: donieckim i ługańskim, w wyniku ogłoszenia niepodległości przez tzw. Doniecką Republikę Ludową oraz Ługańską Republikę Ludową.

Regulacje prawneEdytuj

Od 2020 r. na Ukrainie hromada jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

Hromada może być hromadą wiejską, hromadą dzielnicową lub hromadą miejską.

Organy hromadyEdytuj

  • władza uchwałodawcza i kontrolna:
    • rada hromady
    • komisje stałe i doraźne (powoływane przez radę hromady spośród radnych)
  • władza wykonawcza:
Nazwa jednostki

terytorialnej

Hromada wiejska Hromada dzielnicowa Hromada miejska
Organ przedstawicielski Rada wiejska Rada dzielnicowa Rada miejska
Sposób wyboru Wybory powszechne Wybory powszechne Wybory powszechne
Kadencja 5 lat 5 lat 5 lat
Przewodniczący

zarządu rady

Przewodniczący Rady wiejskiej Przewodniczący Rady dzielnicowej Przewodniczący Rady miejskiej

BibliografiaEdytuj

  • Samorząd terytorialny w Polsce i na Ukrainie, red. Mirosław Karpiuk, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Poznań-Kijów 2013, ​ISBN 978-83-63223-36-6
  • Дробуш Ι.Β., Функції органів місцевого самоврядування в Україні: Монографія, Київ 2003.
  • Gerycz W., Kawałko B., Poziom zgodności zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i na Ukrainie – matryca porównawcza, „Zamojskie Studia i Materiały” 2006, zesz. 2.

PrzypisyEdytuj