Hunaland – kraj Hunów; nazwa spotykana w powieściach i sagach germańskich z w. XII-XIII m.in. Saga o Herwarach, Saga o Dytryku.

Położenie tego kraju nie było dla autorów sag jasne. Początkowo lokalizowano go ogólnie w Europie Wschodniej, następnie w dolinie Dunaju (Węgry), wreszcie w Dolnej Saksonii, na pograniczu Danii i kraju Wiltów (Wieletów – Vilcinaland). Stolicą jego miało być miasto Soest, gdzie swą siedzibę miał Attyla

BibliografiaEdytuj

  • Słownik starożytności słowiańskich, T. 2, Ossolineum 1964, s. 226.
  • Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, wyd. i przeł. Gerard Labuda, z serii: „Źródła objaśniające początki państwa polskiego. Źródła nordyckie t. 1”, PWN, Warszawa 1961.