II Narodowy Zlot Harcerzy w Poznaniu

II Narodowy Zlot Harcerzy w Poznaniu - zlot harcerski, zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniach 14-23 lipca 1929 roku w Poznaniu, podczas trwania Powszechnej Wystawy Krajowej, prezentującej osiągnięcia 10 lat odrodzonej Polski.

W Zlocie uczestniczyło około 6 700 harcerzy oraz skauci z Łotwy, Estonii, Danii, Francji, Rumunii i Węgier.

W czasie Zlotu wydawano gazetę "Harce", której łącznie 8 numerów tworzono w formie dziennika obozowego.

Rozegrano 14 konkurencji takich jak: najlepsze sprawozdanie z pracy drużyny, najlepsze wyposażenie drużyny, obozowanie, praca dla całości obozu, samarytanka, sygnalizacja, pionierka, harcerski bieg z przeszkodami, wycieczka 24-godzinna, wycieczka 24-godzinna kolarska, śpiew, muzyka, tańce narodowe, zawody sportowe.

Na Powszechnej Wystawie Krajowej, Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował stoisko harcerskie, promujące dorobek harcerstwa w niepodległej Rzeczypospolitej.

BibliografiaEdytuj

  • Zjazdy, Zloty ZHP - najważniejsze wydarzenia. w: Rocznik Historii Harcerstwa - tom 6, Związek Harcerstwa Polskiego, Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów Historii Harcerstwa "Gniezno 2000", Warszawa, 2010, ISSN 1895-1201
  • "KALENDARIUM harcerskiego 70-lecia", Marek Kudasiewicz; Kraków; Szczepy Lotnicze im. Żwirki i Wigury, 1981