II mechanik

PL rank merchant marine d3mb.svg

II mechanik (II oficer mechanik) - stanowisko oficerskie w dziale maszynowym na statku handlowym, zastępca starszego mechanika. Funkcję II mechanika zalicza się do stanowisk na poziomie zarządzania, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi. W zależności od specyfiki statku może być zatrudniony w systemie wachtowym (nowe statki o nielicznych załogach maszynowych) jak i dniówkowym. W tym ostatnim przypadku kieruje pracą całej załogi maszynowej na dejmance.

Ze względu na moc silników głównych stopień kwalifikacji II mechanika określają odpowiednie dyplomy morskie:

 • dyplom II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3.000 kW,
 • dyplom II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej.

Kwalifikacje II oficera mechanikaEdytuj

 1. Do uzyskania dyplomu II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3.000 kW wymagane jest:
  • posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie kursu i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania,
 2. Do uzyskania dyplomu II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej wymagane jest (opcjonalnie):
  • posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej na stanowisku oficera mechanika wachtowego oraz ukończenie kursu i złożenie egzaminu na poziomie zarządzania,
  • posiadanie dyplomu II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3.000 kW oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy maszyn głównych od 750 do 3.000 kW na stanowisku II oficera mechanika albo na stanowisku oficera mechanika wachtowego na statkach morskich o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej.
 3. obowiązek ukończenia kursu nie dotyczy absolwentów kierunku mechanika i budowa maszyn wyższych uczelni morskich,
 4. obowiązek ukończenia kursu nie dotyczy absolwentów kierunku mechanicznego w specjalnościach: budowa, eksploatacja, obsługa, remonty maszyn i urządzeń okrętowych lub siłowni okrętowych ośrodków szkoleniowych (policealne szkoły morskie) kształcących na poziomie zarządzania.

Uprawnienia II mechanikaEdytuj

 1. Dyplom II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3.000 kW uprawnia do zajmowania stanowiska:
  • II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3.000 kW,
  • II oficera mechanikana każdym statku w żegludze bałtyckiej,
  • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 1.500 kW w żegludze bałtyckiej,
  • starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3.000 kW w żegludze krajowej.
 2. Dyplom II oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3.000 kW i powyżej uprawnia do zajmowania stanowiska:
  • II oficera mechanika - na każdym statku,
  • starszego oficera mechanika - na statkach o mocy maszyn głównych poniżej 3.000 kW w żegludze bałtyckiej,
  • starszego oficera mechanika - na każdym statku w żegludze krajowej.

BibliografiaEdytuj

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2013 r. poz. 937, ze zm.) (zastąpione przez rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 802))