Ianuarius

Ianuarius, łac. – miesiąc styczeń. Poświęcony Janusowi. W czasach Numy Pompiliusza liczył 28 dni, w kalendarzu juliańskim liczbę dni zmieniono na 31.

Dni w miesiącu
Dzień Nazwa Nazwa dłuższa
1 Kalendae (Kalendy) Kalendis Ianuariis
2 IV a.d. Nones ante diem IV (quartum) Nonas Ianuarias
3 III a.d. Nones ante diem III (tertium) Nonas Ianuarias
4 Pridie Nones pridie Nonas Ianuarias
5 Nonae (Nony) Nonis Ianuariis
6 VIII a.d. Ides ante diem VIII (octavum) Idus Ianuarias
7 VII a.d. Ides ante diem VII (septimum) Idus Ianuarias
8 VI a.d. Ides ante diem VI (sextum) Idus Ianuarias
9 V a.d. Ides ante diem V (quintum) Idus Ianuarias
10 IV a.d. Ides ante diem IV (quartum) Idus Ianuarias
11 III a.d. Ides ante diem III (tertium) Idus Ianuarias
12 Pridie Ides pridie Idus Ianuarias
13 Idus (Idy) Idibus Ianuariis
14 XIX a.d. Februarius Kalends ante diem XIX (undevicesimum) Kalendas Februarias
15 XVIII a.d. Februarius Kalends ante diem XVIII (duodevicesimum) Kalendas Februarias
16 XVII a.d. Februarius Kalends ante diem XVII (septimum decimum) Kalendas Februarias
17 XVI a.d. Februarius Kalends ante diem XVI (sextum decimum) Kalendas Februarias
18 XV a.d. Februarius Kalends ante diem XV (quintum decimum) Kalendas Februarias
19 XIV a.d. Februarius Kalends ante diem XIV (quartum decimum) Kalendas Februarias
20 XIII a.d. Februarius Kalends ante diem XIII (tertium decimum) Kalendas Februarias
21 XII a.d. Februarius Kalends ante diem XII (duodecimum) Kalendas Februarias
22 XI a.d. Februarius Kalends ante diem XI (undecimum) Kalendas Februarias
23 X a.d. Februarius Kalends ante diem X (decimum) Kalendas Februarias
24 IX a.d. Februarius Kalends ante diem IX (nonum) Kalendas Februarias
25 VIII a.d. Februarius Kalends ante diem VIII (octavum) Kalendas Februarias
26 VII a.d. Februarius Kalends ante diem VII (septimum) Kalendas Februarias
27 VI a.d. Februarius Kalends ante diem VI (sextum) Kalendas Februarias
28 V a.d. Februarius Kalends ante diem V (quintum) Kalendas Februarias
29 IV a.d. Februarius Kalends ante diem IV (quartum) Kalendas Februarias
30 III a.d. Februarius Kalends ante diem III (tertium) Kalendas Februarias
31 Pridie Februarius Kalends pridie Kalendas Februarias

Zobacz też: Kalendarz rzymski