Ignacy Juliusz Piłsudski

Ignacy Juliusz Piłsudski herbu Kościesza Odmienna (zm. po 1823 roku) – szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1771 roku, piwniczy Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1790 roku, ciwun wieszwiański w 1788 roku, ciwun gondyński w latach 1783-1788.

BibliografiaEdytuj

  • AGAD, Metryka Koronna, Księgi Sigillat, 32, k. 141 v.
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 229.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 346.