Import docelowy leków

Import docelowy leków – przywóz z zagranicy niedopuszczonych do obrotu w Polsce produktów leczniczych w celu ratowania życia lub zdrowia pacjenta[1].

Import docelowy leków jest jedyną możliwością wprowadzenia do obrotu na terenie Polski za pośrednictwem aptek produktów leczniczych dostępnych na świecie bez wymaganych dla niego zezwoleń prawnych, czyli bez aktualnego świadectwa rejestracji potwierdzającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – wydawanego przez właściwy organ w Polsce, którym na obecny stan jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wyrażenie zgody lub odmowa na wniosek o import docelowy produktu leczniczego należy do Ministra Zdrowia.

Z trybu importu docelowego korzysta się w przypadkach nagłych, zagrażających życiu (m.in. intensywnego nadzoru medycznego). Produkty lecznicze sprowadzane są z innych krajów Europy lub innych kontynentów na indywidualne zapotrzebowanie, np. w razie potrzeby kontynuacji leczenia preparatem, którego produkcji zaprzestano w kraju.

Przypisy Edytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 349)