Otwórz menu główne

Inbentos, herpobentos – podgrupa bentosu żyjąca w osadzie dennym zbiornika wodnego.

Stosując jako kryterium charakter dna, inbentos dzieli się na:

  • liton - wykształca się na dnie kamienistym. Zwierzęta tej biocenozy mają zdolność silnego przywarcia do podłoża
  • psammon - wykształca się na dnie piaszczystym. Zwierzęta tej biocenozy są przystosowane do sypkości podłoża
  • pelon - wykształca się na dnie mulistym (osady drobne mineralne lub organiczne)

Do inbentosu zalicza się np. słodkowodne larwy niektórych jętek (np. Ephemera sp.), larwy ochotkowatych czy skąposzczety.

BibliografiaEdytuj

  • Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski.