Incydencja

Niniejszy artykuł jest częścią cyklu teoria grafów.
Najważniejsze pojęcia
graf
drzewo
podgraf
cykl
klika
stopień wierzchołka
stopień grafu
dopełnienie grafu
obwód grafu
pokrycie wierzchołkowe
liczba chromatyczna
indeks chromatyczny
izomorfizm grafów
homeomorfizm grafów


Wybrane klasy grafów
graf pełny
graf spójny
drzewo
graf dwudzielny
graf regularny
graf eulerowski
graf hamiltonowski
graf planarny


Algorytmy grafowe
A*
Bellmana-Forda
Dijkstry
Fleury'ego
Floyda-Warshalla
Johnsona
Kruskala
Prima
przeszukiwanie grafu
wszerz
w głąb
najbliższego sąsiada


Zagadnienia przedstawiane jako problemy grafowe
problem komiwojażera
problem chińskiego listonosza
problem marszrutyzacji
problem kojarzenia małżeństw


Inne zagadnienia
kod Graya
diagram Hassego
kod Prüfera


Incydencja – własność wzajemnych relacji między pewnymi obiektami.

PrzykładyEdytuj

  • Punkt jest incydentny do prostej, gdy "leży na" tej prostej (ściślej: stanowi jeden z punktów tej prostej, należy do tej prostej, która jest specyficznym zbiorem punktów) czy też, innymi słowy, gdy prosta przechodzi przez punkt.
  • Krawędź grafu G jest incydentna do wierzchołka u, jeśli ma ona w tym wierzchołku swój koniec lub początek (wychodzi lub wchodzi do tego wierzchołka).