Indukcja

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Indukcja”.

Indukcja (łac. inductio) – wprowadzenie w jakiś stan, wzbudzenie jakiegoś zjawiska.