Informator (językoznawstwo)

Informator – osoba, której wypowiedzi służą do badań naukowych kodu językowego. Taką osobą jest z zasady native speaker, który przy użyciu swojej kompetencji ocenia akceptowalność proponowanych wyrażeń językowych, umożliwiając charakteryzację danej mowy[1], często z uwzględnieniem pewnych odniesień kulturowych[2].

Przypisy edytuj

  1. Jozef Mistrík, Encyklopédia jazykovedy, wyd. 1, Bratislava: Obzor, 1993, s. 193, ISBN 80-215-0250-9, OCLC 29200758 (słow.).
  2. Gerrit J. Dimmendaal, Places and people: field sites and informants, [w:] Paul Newman, Martha Ratliff (red.), Linguistic Fieldwork, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, s. 55–75, ISBN 978-0-521-66937-5 (ang.).