Instytucja procesowa

Instytucja procesowa — w postępowaniach regulowanych przez prawo rodzaj instytucji prawnej, będącej zespołem norm regulujących powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunków procesowych (tj. decyduje o sytuacji jednej strony postępowania względem drugiej strony).

Przykładowe instytucje procesowe wspólne dla różnych rodzajów postępowań: