Integrated Injection Logic

Integrated Injection Logic (I2L, IIL, I2L) to typ bipolarnych cyfrowych układów scalonych. Dzięki uproszczonej budowie bramki logicznej w tym standardzie uzyskuje się bardzo dużą gęstość upakowania w połączeniu z dużą szybkością. W momencie wprowadzenia układów I2L ich szybkość była porównywalna z układami TTL, a pobór energii był na poziomie technologii CMOS, co idealnie nadawało się do projektowania nowoczesnych, jak na tamte czasy, układów scalonych.

Uproszczony schemat inwertera I2L

Różnica między poziomami logicznymi wysokim (0,7 V) a niskim (0,2 V) jest niewielka i wynosi zaledwie pół wolta – jest to wystarczające w obrębie jednego układu scalonego, lecz aby umożliwić łączenie układów I2L, zapewniając zadowalającą odporność na zakłócenia, wyposaża się je w wejściowe i wyjściowe bufory konwertujące poziomy logiczne, np. do standardu TTL. Ze względu na łatwość wykonania w standardowych procesach technologicznych układów bipolarnych, struktury I2L znalazły zastosowanie w mieszanych (analogowo-cyfrowych) układach scalonych.

Zobacz teżEdytuj