Iunius, łac. – miesiąc czerwiec. Prawdopodobnie pochodzi od Junony. Liczył 30 dni i był czwartym miesiącem w kalendarzu rzymskim.

Dzień Nazwa Nazwa dłuższa
1 Kalendae (Kalendy) Kalendis Iuniis
2 IV a.d. Nones ante diem IV (quartum) Nonas Iunias
3 III a.d. Nones ante diem III (tertium) Nonas Iunias
4 Pridie Nones pridie Nonas Iunias
5 Nonae (Nony) Nonis Iuniis
6 VIII a.d. Ides ante diem VIII (octavum) Idus Iunias
7 VII a.d. Ides ante diem VII (septimum) Idus Iunias
8 VI a.d. Ides ante diem VI (sextum) Idus Iunias
9 V a.d. Ides ante diem V (quintum) Idus Iunias
10 IV a.d. Ides ante diem IV (quartum) Idus Iunias
11 III a.d. Ides ante diem III (tertium) Idus Iunias
12 Pridie Ides pridie Idus Iunias
13 Idus (Idy) Idibus Iuniis
14 XVIII a.d. Iuniis Kalends ante diem XVIII (duodevicesimum) Kalendas Iulias
15 XVII a.d. Iuniis Kalends ante diem XVII (septimum decimum) Kalendas Iulias
16 XVI a.d. Iuniis Kalends ante diem XVI (sextum decimum) Kalendas Iulias
17 XV a.d. Iuniis Kalends ante diem XV (quintum decimum) Kalendas Iulias
18 XIV a.d. Iuniis Kalends ante diem XIV (quartum decimum) Kalendas Iulias
19 XIII a.d. Iuniis Kalends ante diem XIII (tertium decimum) Kalendas Iulias
20 XII a.d. Iuniis Kalends ante diem XII (duodecimum) Kalendas Iulias
21 XI a.d. Iuniis Kalends ante diem XI (undecimum) Kalendas Iulias
22 X a.d. Iuniis Kalends ante diem X (decimum) Kalendas Iulias
23 IX a.d. Iuniis Kalends ante diem IX (nonum) Kalendas Iulias
24 VIII a.d. Iuniis Kalends ante diem VIII (octavum) Kalendas Iulias
25 VII a.d. Iuniis Kalends ante diem VII (septimum) Kalendas Iulias
26 VI a.d. Iuniis Kalends ante diem VI (sextum) Kalendas Iulias
27 V a.d. Iuniis Kalends ante diem V (quintum) Kalendas Iulias
28 IV a.d. Iuniis Kalends ante diem IV (quartum) Kalendas Iulias
29 III a.d. Iuniis Kalends ante diem III (tertium) Kalendas Iulias
30 Pridie Iuniis Kalends pridie Kalendas Iulias