Józef Herget

Józef Herget (ur. 16 września 1879[1]) – ksiądz, doktor filozofii, redaktor i wydawca prasy katolickiej, proboszcz Wojska Polskiego.

Ukończył seminarium duchowne w Warszawie. W 1911 wikariusz parafii Św. Aleksandra w Warszawie. Studiował i ukończył Akademię Duchowną w Petersburgu. Ksiądz dr, wydawca i redaktor oficjalnego pisma petersburskiej kurii arcybiskupiej dwutygodnika „Wiadomości Archidiecezyalne” (1913–1914) a potem „Życia Kościelnego” (1916) i tygodnika „Czytanie Niedzielne” w Petersburgu.[2] Członek Rzymskokatolickiego Towarzystwa Dobroczynności w Petersburgu. Po wybuchu I wojny światowej działacz Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny (1914–1918).

3 maja 1922 został zweryfikowany w stopniu proboszcza ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 i 4. lokatą w duchowieństwie wojskowym[3]. W 1923 pełnił służbę w Szefostwie Duszpasterstwa Wyznania Rzymsko-Katolickiego Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie[4], w następnym roku w Kurii Biskupiej w Warszawie[5], a w 1928 w Korpusie Ochrony Pogranicza na stanowisku kapelana 6 Brygady Ochrony Pogranicza w Wilnie[6]. Z dniem 15 grudnia 1929 został przeniesiony na stanowisko proboszcza parafii wojskowej w Wilnie z kościółem św. Ignacego Loyoli[7]. Później zajmowane przez niego stanowisko służbowe otrzymało nazwę „administrator parafii”[8]. Z dniem 30 września 1933 został przeniesiony w stan spoczynku[9].

PrzypisyEdytuj

  1. Rocznik Oficerski Rezerw 1934 ↓, s. 405.
  2. Mikołaj Banaszkiewicz, Polska prasa katolicka w przedrewolucyjnym Petersburgu-Piotrogrodzie / Польская католическая периодическая печать в дореволюционном Петербурге-Петрограде Portal Polski Petersburg
  3. Lista starszeństwa 1922 ↓, s. 405.
  4. Rocznik Oficerski 1923 ↓, s. 78, 1425.
  5. Rocznik Oficerski 1924 ↓, s. 31, 1296.
  6. Rocznik Oficerski 1928 ↓, s. 839.
  7. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 20 z 23 grudnia 1929 roku, s. 408.
  8. Rocznik Oficerski 1932 ↓, s. 405, 899.
  9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 7 z 20 maja 1933 roku, s. 120.

BibliografiaEdytuj