Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I (DOK I) – terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II Rzeczypospolitej, pełniący funkcje administracyjno-gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo-porządkowe z siedzibą w garnizonie Warszawa. Gmach DOK I mieścił się przy ulicy Przejazd[1].

Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1921
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód Dowództwo Okręgu Generalnego „Warszawa”
Dowódcy
Pierwszy gen. por. Karol Durski-Trzaska
Ostatni gen. bryg. Mieczysław Ryś-Trojanowski
Działania zbrojne
kampania wrześniowa
Organizacja
Dyslokacja garnizon Warszawa
Podległość Ministerstwo Spraw Wojskowych
Siedziby DOK w 1939

W okresie przed i w trakcie Bitwy Warszawskiej Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I podlegało Wojskowemu Gubernatorowi Warszawy[2].

Obsada personalna Dowództwa OkręguEdytuj

Dowódcy okręgu
Zastępcy dowódcy okręgu
Pomocnicy dowódcy okręgu korpusu
 • płk piech. Romuald Żurakowski – I pomocnik (1932)
 • płk dypl. Tadeusz Piotr Parafiński – II pomocnik (1932)
Szefowie Poborowi / Pomocnicy dowódcy do spraw uzupełnień
Szefowie sztabu
Zastępcy szefa sztabu
Kwatermistrz
 • płk dypl. Jan Hyc (VIII – IX 1939)
Szefowie artylerii i uzbrojenia
Szefowie inżynierii i saperów, szefowie 1 Okręgowego Szefostwa Saperów
Szefowie intendentury
 • płk int. / gen. ppor. int. Józef Wencel (26 I 1919 – 26 I 1921 → kierownik Wojskowego Kursu Intendenckiego)
 • płk int. Włodzimierz Pietruszewicz (od 26 I 1921[14])
 • płk int. Henryk Eugeniusz Sacewicz
 • płk int. Stanisław Leś (1932)[15]
Szefowie łączności i szefowie 1 Okręgowego Szefostwa Łączności w latach 1921–1929 i w 1939 roku
Szefowie sanitarni
Naczelni lekarze weterynarii / szefowie służby weterynaryjnej
 • płk lek. wet. Feliks Rozwadowski (od 14 X 1920[17])
 • płk lek. wet. Konrad Millak (od X 1927)
Szefowie remontu
 • ppłk jazdy Emil Arnold (XI 1921 – †26 IV 1922[18])
 • płk Tadeusz Rychliński (był w 1923)[10]
Szefowie duszpasterstwa wojskowego wyznania rzymskokatolickiego
 • ks. dziekan generalny Antoni Niewiarowski (1918 – † 2 III 1927)
 • ks. dziekan Antoni Jan Burzyński (VI 1927[19] – 1932)
 • ks. proboszcz Józef Tomiak (do VIII 1939 → szef służby duszpasterstwa Armii „Poznań”)

PrzypisyEdytuj

 1. Organa wymiaru sprawiedliwości w W. P.. „Wojskowy Przegląd Prawniczy”. 8–10, s. 57, 1928. 
 2. Piotr Krzysztof Marszałek. Wojskowy Gubernator Warszawy. Sierpień–wrzesień 1920 roku. „Acta Universitatis Wratislaviensis”. 2616, s. 237–260, 2004. Wrocław. 
 3. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 38 z 6 października 1920 roku.
 4. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 23 z 11 czerwca 1921 roku.
 5. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 37 z 14 września 1926 roku, s. 299.
 6. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 3 sierpnia 1931 roku, s. 224.
 7. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 8 lutego 1925 roku, s. 62.
 8. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 20 z 6 sierpnia 1926 roku, s. 229.
 9. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 26 z 12 sierpnia 1922 roku, s. 608.
 10. a b c d Almanach oficerski na rok 1923/24; praca zbiorowa Dział III Z.2, s. 34.
 11. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 27 z 10 maja 1923 roku, s. 250, „na podstawie przedłożonego aktu urodzenia” sprostowano pisownię nazwiska mjr. Kazimierza Aleksandrowicza z „Aleksandrowicz” na „Alexandrowicz”.
 12. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 17 z 30 kwietnia 1921 roku, s. 889.
 13. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 47 z 25 listopada 1922 roku, s. 851-854.
 14. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 5 z 5 lutego 1921 roku, poz. 148.
 15. Rocznik Oficerski 1932. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1932, s. 454.
 16. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 30 z 2 września 1922 roku, s. 654.
 17. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 41 z 27 października 1920 roku, poz. 997.
 18. Ś.p. Ppłk Arnold Emil. „Polska Zbrojna”. 115, s. 6, 1922-04-30. Warszawa. 
 19. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 17 z 25 czerwca 1927 roku, s. 189.