Daniel Konarzewski

polski generał

Daniel Konarzewski h. Pobóg (ur. 9 sierpnia?/21 sierpnia 1871 w Petersburgu, zm. 3 kwietnia 1935 w Warszawie)[1]generał dywizji Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, I wiceminister spraw wojskowych i szef Administracji Armii, uczestnik wojen: rosyjsko-japońskiej, I światowej, polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej oraz powstania wielkopolskiego.

Daniel Konarzewski
Ilustracja
generał dywizji generał dywizji
Data i miejsce urodzenia

21 sierpnia 1871
Petersburg

Data i miejsce śmierci

3 kwietnia 1935
Warszawa

Przebieg służby
Siły zbrojne

Armia Imperium Rosyjskiego
Wojsko Litwy Środkowej
Wojsko Polskie

Jednostki

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Stanowiska

inspektor armii

Główne wojny i bitwy

wojna rosyjsko-japońska
I wojna światowa
powstanie wielkopolskie
wojna polsko-ukraińska
wojna polsko-bolszewicka

podpis
Odznaczenia
Odznaka honorowa za Rany i Kontuzje
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych (1920–1941, dwukrotnie) Złoty Krzyż Zasługi (II RP) Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Krzyż Wielki Orderu Korony Rumunii Wielka Wstęga Orderu Leopolda (Belgia) Order Lwa Białego I Klasy (Czechosłowacja) Order Krzyża Orła I Klasy (Estonia) Wielki Oficer Orderu Świętego Sawy (Serbia) Wielki Oficer Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Komandor Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja) Medal Zwycięstwa (międzyaliancki)
Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych
Daniel Konarzewski
Data i miejsce urodzenia

21 sierpnia 1871
Petersburg

Data i miejsce śmierci

3 kwietnia 1935
Warszawa

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych
Okres

od 16 grudnia 1930
do 29 marca 1931

Poprzednik

Józef Piłsudski

Następca

Tadeusz Kasprzycki

Gen. Daniel Konarzewski i sztab 14 DP. Wojna polsko-bolszewicka 1920

Życiorys edytuj

Młodość edytuj

Był synem Daniela, ziemianina i carskiego generała, i Haliny z von Millerów[2]. Po ukończeniu II Korpusu Kadetów w Moskwie wstąpił do 1 Pawłowskiej Szkoły Wojskowej w Petersburgu. 6 sierpnia 1890 awansowany został na podporucznika i przydzielony do Izmaiłowskiego Pułku Gwardii, gdzie początkowo dowodził oddziałem zwiadowczym, a następnie kompanią oraz batalionem[2]. W czasie służby wojskowej studiował prawo na Uniwersytecie Petersburskim (pięć semestrów), a następnie w Petersburskim Instytucie Archeologicznym. W latach 1904-1905 jako ochotnik w stopniu kapitana uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej. W 1907 zwolniony został, na własną prośbę, do rezerwy i zajął się gospodarowaniem w rodzinnym majątku[2].

Wielka Wojna edytuj

Po wybuchu wojny w 1914 został zmobilizowany i wyznaczony na stanowisko dowódcy 363. Pułku Piechoty, a następnie 89.Brygadą Piechoty i 11.Brygadą Inżynieryjno-Techniczną[2]. W 1917 został pułkownikiem na froncie niemieckim. Po rewolucji 1917 zorganizował i dowódził Legią Rycerską, a następnie dowodził brygadą w 1 Dywizji Strzelców Polskich[2]. W 1918 pod Toszczycą został ranny i kontuzjowany. Po rozwiązaniu I Korpusu Polskiego w maju 1918 osiadł we własnym majątku – Punżanki (poczta Podbrodzie, woj. wileńskie) na Litwie.

II Rzeczpospolita edytuj

Po odzyskaniu niepodległości, Konarzewski wstąpił do Wojska Polskiego. 19 stycznia 1919 wyznaczony został na stanowisko dowódcy 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, późniejszego 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. Później dowodził Grupą Wojsk Wielkopolskich, I Brygadą w 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, 1 Dywizją Strzelców Wielkopolskich (IX 1919 – 20 IV 1921), Okręgiem Generalnym „Białystok” (od 20 IV 1921[3]). 12 sierpnia 1920 r. 14. Dywizja Piechoty wraz z Konarzewskim weszła w skład 4. Armii, która 16 wzięła udział w zwycięskiej sierpnia wzięła kontrofensywie znad Wieprza. Ponadto uczestniczył w „bitwie niemeńskiej” oraz w pościgu za Armią Czerwoną[2].

Po zakończeniu działań wojennych z bolszewikami planował przejść w stan spoczynku, lecz nie uzyskał zgody. Następnie został mianowany dowódcą Okręgu Generalnego Białystok ( później )Dowództwo Okręgu Korpusu Nr III w Białymstoku[2]. Następnie został zastępcą dowódcy gen. Lucjana Żeligowskiego, a później dowódcą Grupy Operacyjnej „Bieniakonie” w strukturze Wojsk Litwy Środkowej. Kolejnym stanowiskiem w jego karierze wojskowej było Dowództwo Okręgu Korpusu nr III w Grodnie. Po wykonaniu zjednoczenia wojsk Litwy Środkowej ze strukturami WP, 15 listopada 1922 r. Konarzewski przeszedł w stan spoczynku[2]. Zamieszkał w swoim majątku Punżanki pod Podbrodziem.

Na mocy dekretu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, z 19 sierpnia 1923 r., generał został przywrócony do służby, a następnie mianowany dowódcą Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie[4]. Pełnił tam służbę do 14 grudnia 1925 r.

31 marca 1924 Prezydent RP Stanisław Wojciechowski na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego, awansował go na generała dywizji ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1923 i 6. lokatą w korpusie generałów[5]. 14 grudnia 1925 został mianowany szefem Administracji Armii[6], a w lipcu 1926 – I wiceministrem spraw wojskowych i szefem Administracji Armii. 15 grudnia 1930, w związku z wyjazdem marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na urlop wypoczynkowy, na Maderę, Prezydent RP powierzył mu kierownictwo Ministerstwa Spraw Wojskowych od wtorku 16 grudnia 1930 roku[7]. W niedzielę 29 marca 1931 roku w Gdyni przekazał obowiązki Józefowi Piłsudskiemu, który powrócił do kraju na pokładzie kontrtorpedowca ORP „Wicher”.

 
Kaplica Konarzewskich w Punżankach

2 czerwca 1931 został zwolniony ze stanowiska I wiceministra spraw wojskowych i szefa Administracji Armii i mianowany inspektorem armii z siedzibą w Warszawie[8][2]. Zmarł 3 kwietnia 1935 o godz. 8.00 w Warszawie na zawał serca[9]. Początkowo został pochowany na cmentarzu parafialnym w Balingródku, lecz po wzniesieniu kaplicy rodziny Konarzewskich pw. świętych Kazimierza i Wincentego w Punżankach(18157), jego zwłoki zostały do niej przeniesione[2][10]. Oprócz generała, w grobowcu spoczywają żona, syn oraz córka.

Rodzina edytuj

Żona generała była Wincenta Prewisz-Kwinto[2], która była pierwszą przewodniczącą Zarządu Naczelnego Stowarzyszenia „Rodzina Wojskowa” (1925–1927)[11][12][12], w 1926 odznaczona papieskim orderem Pro Ecclesia et Pontifice za zasługi przy stworzeniu kaplicy w Korpusie Kadetów we Lwowie i za opiekę nad nią[13], zmarła 24 marca 1933[14]. Z tego małżeństwa na świat przyszła czwórka dzieci: Ryszard, Halina, Maria i Grzegorz[2].

16 stycznia 1929 o godz. 17.00 w kościele archikatedralnym Św. Jana w Warszawie Halina Konarzewska, córka generała Daniela Konarzewskiego i Wincenty Prewysz-Kwintów Konarzewskiej, zawarła związek małżeński z Włodzimierzem Łaszkiewiczem, właścicielem majątku Daukszyszki, w gminie Soły, powiatu oszmiańskiego, synem ś.p. Adolfa i Natalii z Łaszkiewiczów. Związek pobłogosławił ksiądz biskup polowy Stanisław Gall. Po uroczystości zaślubin, w salonach pp. Konarzewskich w Pałacu Mostowskich przy ulicy Przejazd 15, odbył się raut[15].

Ordery i odznaczenia edytuj

 
Kościół w Balingródku

W literaturze edytuj

Gen. Daniel Konarzewski występuje jako jedna z postaci w powieści Nadberezyńcy Floriana Czarnyszewicza.

Przypisy edytuj

 1. Daniel Konarzewski h. Pobóg (pol.) [dostęp 2011-11-08].
 2. a b c d e f g h i j k l Aleksander Smoliński, Daniel Konarzewski (1871-1935), [w:] Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Wojciech Piasek (red.), Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939, wyd. pierwsze, Warszawa: Instytut De Republica, 2023, s. 320-322, ISBN 978-83-67253-59-8.
 3. Dekret Nr L. 2828 Naczelnego Wodza z 20 IV 1921 r., Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 18 z dnia 7 V 1921, pkt 675
 4. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 57 z 30.08.1923 r.
 5. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 32 z 02.04.1924 r.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 135 z 22 grudnia 1925, s. 729.
 7. Wyjazd Marszałka Piłsudskiego na urlop wypoczynkowy, Kierownictwo M.S.Wojsk. na czas nieobecności p. Marszałka Piłsudskiego p. Prezydent Rzplitej poruczył gen. Konarzewskiemu, „Polska Zbrojna” Nr 343 z 16 grudnia 1930 roku, s. 1.
 8. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 5 z 3 sierpnia 1931, s. 224.
 9. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 10 z 4 lipca 1935, s. 101.
 10. https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/w-punzankach-zyje-pamiec-o-generale-danielu-konarzewskim/
 11. Artur Ochał: Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”. muzeumsg.strazgraniczna.pl. [dostęp 2022-06-08].
 12. a b Historia. rodzinawojskowa.pl. [dostęp 2015-03-25].
 13. Wiadomości bieżące. Z miasta. „Kurier Warszawski”, s. 7, Nr 122 z 5 maja 1926. 
 14. Polska Zbrojna” Nr 84 z 25 marca 1933 r. s. 2, 5.
 15. „Polska Zbrojna”, Nr 16 z 16 stycznia 1929 r. s. 6
 16. Dekret Wodza Naczelnego L. 2863 z 13 kwietnia 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 16, poz. 561)
 17. M.P. z 1926 r. nr 259, poz. 726 „za wybitne zasługi na polu organizacji i administracji armji”.
 18. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 54 z 23.12.1926 r.
 19. Order Odrodzenia Polski. Trzechlecie pierwszej kapituły 1921–1924. Warszawa: Prezydium Rady Ministrów, 1926, s. 25.
 20. Dziennik Personalny z 1922 r. Nr 2, s. 119 „w uznaniu zasług położonych dla Rzeczypospolitej Polskiej na polu organizacji wojskowej”.
 21. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 1936 z 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 35, poz. 1763)
 22. M.P. z 1924 r. nr 192, poz. 594 „za pełną poświęcenia i z narażeniem życia niesioną pomoc ofiarom wybuchu w Cytadeli warszawskiej w dniu 13 października 1923 r. oraz za ratowanie zagrożonego mienia państwowego”.
 23. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 12 z 03.03.1926 r.
 24. a b Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 19 z 12.12.1929 r., s. 360–361.
 25. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 4 z 1935 , s. 19.
 26. Fred Puss (red.), Eesti tänab 1919–2000, Tallinn: Eesti Vabariigi Riigikantselei, 2000, s. 153, ISBN 9985-60-778-3 [dostęp 2014-10-30] [zarchiwizowane z adresu 2011-08-27] (est.).
 27. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 16 z 12.04.1926 r.
 28. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 1717 z 28 maja 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 29, poz. 1208)

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj