Antoni Durski-Trzaska

oficer dyplomowany Wojska Polskiego

Antoni Durski-Trzaska[1] (ur. 21 listopada 1895 we Lwowie, zm. 16 maja 1982 w Lailly-en-Val we Francji) – pułkownik Wojska Polskiego.

Antoni Durski-Trzaska
Ilustracja
pułkownik dyplomowany kawalerii pułkownik dyplomowany kawalerii
Data i miejsce urodzenia

21 listopada 1895
Lwów, Austro-Węgry

Data i miejsce śmierci

16 maja 1982
Lailly-en-Val, Francja

Przebieg służby
Siły zbrojne

Armia Austro-Węgier
Wojsko Polskie

Formacja

Legiony Polskie

Jednostki

1 Pułk Szwoleżerów
10 Brygada Kawalerii
4 Dywizja Piechoty
15 Dywizja Piechoty

Stanowiska

dowódca pułku kawalerii
dowódca brygady kawalerii
dowódca piechoty dywizyjnej
II dowódca piechoty dywizyjnej

Główne wojny i bitwy

II wojna światowa

Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Niepodległości Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych (1920–1941, czterokrotnie) Złoty Krzyż Zasługi Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Komandor Orderu Gwiazdy Rumunii Krzyż Komandorski Orderu Węgierskiego Zasługi (wojskowy) Order Lwa Białego III Klasy (Czechosłowacja) Krzyż Wojenny Czechosłowacki Kawaler Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja)
Święto 1 dak - płk Antoni Durski-Trzaska składa wieniec pod pomnikiem gen. Józefa Bema; marzec 1929
Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej. Oflag Colditz. Od prawej: płk Antoni Durski-Trzaska, płk Mieczysław Mozdyniewicz, adm. Józef Unrug, gen. Tadeusz Piskor, płk Władysław Smolarski, kmdr Marian Majewski

Życiorys

edytuj

Antoni Durski-Trzaska był synem Karola, marszałka polnego porucznika armii Austro-Węgier i generała broni Wojska Polskiego oraz Anny z Edlbacherów[2]. Był kuzynem pułkownika Zygmunta Durskiego.

W latach 1905–1911 uczył się w szkole realnej /korpusu kadetów/, a od 1912 w Akademii Wojskowo-Technicznej w Mödling. Maturę zdał eksternistycznie w Wiedniu w 1915 roku. W czasie I wojny światowej, w okresie od sierpnia 1914 do lipca 1917 roku, pełnił służbę w Legionach Polskich. Między innymi dowodził 4 baterią 1 pułku artylerii. Po kryzysie przysięgowym wcielony do wojska austriackiego i wysłany na front włoski.

Od 22 listopada 1918 roku adiutant Naczelnika Państwa[3], 13 grudnia 1918 roku został przydzielony do Adiutantury Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego[4]. Następnie dowodził baterią zapasową 1 pułku artylerii polowej Legionów. W czerwcu 1919 roku skierowany został na I Kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w Warszawie. W listopadzie 1919 roku objął dowództwo IX dywizjonu artylerii konnej. W listopadzie 1921 roku rozpoczął naukę na Kursie Doszkolenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. We wrześniu następnego roku, po ukończeniu kursu, przydzielony został do Oddziału I Sztabu Generalnego[5][6].

W okresie od kwietnia 1923 roku do kwietnia 1926 roku był attaché wojskowym w Pradze. W lipcu 1926 roku przeniesiony został z dyspozycji szefa Sztabu Generalnego do 1 dywizjonu artylerii konnej w Warszawie na stanowisko dowódcy dywizjonu[7]. Trzy lata później, w lipcu 1929 roku, obowiązki dowódcy dywizjonu przekazał majorowi dyplomowanemu Stefanowi Brzeszczyńskiemu, a sam objął stanowisko szefa sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr I w Warszawie[8]. W październiku 1931 roku wyznaczony został na stanowisko dowódcy 1 pułku szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Warszawie i przeniesiony z korpusu oficerów artylerii do korpusu oficerów kawalerii[9].

W maju 1937 roku objął dowództwo 10 Brygady Kawalerii w Rzeszowie. W czasie podpisania nominacji na stanowisko dowódcy brygady przebywał w szpitalu po zabiegu trepanacji. Ciężar przeformowania brygady w jednostkę pancerno-motorową spadł na barki szefa sztabu, mjr. dypl. Franciszka Skibińskiego. Wymieniony oficer w swoich wspomnieniach Ułańska młodość, wydanych w 1989 roku, wydał negatywną opinię o swoim ówczesnym przełożonym, jako dowódcy wielkiej jednostki i stwierdził, że został pozbawiony dowództwa przez marszałka Śmigłego-Rydza. 24 października 1938 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej 4 Dywizji Piechoty w Toruniu[10][11]. Przekazanie obowiązków dowódcy brygady miało miejsce 30 października 1938 roku w Bielsku po zakończeniu akcji zaolziańskiej.

W 1939 roku został wyznaczony na stanowisko II dowódcy piechoty dywizyjnej 15 Dywizji Piechoty w Bydgoszczy. Po kampanii wrześniowej przebywał w niemieckiej niewoli. Po uwolnieniu w 1945 roku osiedlił się we Francji.

Prezydent RP August Zaleski mianował go generałem brygady ze starszeństwem z dniem 11 listopada 1966 roku w korpusie generałów[12][13].

Dwukrotnie żonaty. Do 1922 roku jego żoną była aktorka Mary Mrozińska. 21 lutego 1923 ożenił się z Marią z Lubińskich.

Zmarł 16 maja 1982 roku w Lailly-en-Val[12].

Awanse

edytuj
 • chorąży – 21 października 1914;
 • podporucznik – 30 stycznia 1915;
 • porucznik – 1 grudnia 1915;
 • kapitan – 13 grudnia 1918[14];
 • major;
 • podpułkownik – zweryfikowany 3 maja 1922 ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 w korpusie oficerów artylerii;
 • pułkownik – 1 stycznia 1928 ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1928 i 2. lokatą w korpusie oficerów artylerii, w październiku 1931 przeniesiony do korpusu oficerów kawalerii z zachowaniem starszeństwa z dniem 1 stycznia 1928 i 2,4 lokatą;
 • generał brygady – 11 listopada 1966.

Ordery i odznaczenia

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. W Roczniku Oficerskim z 1932, s. 139, 625 figuruje jako Antoni Durski-Trzasko.
 2. Stawecki 1994 ↓, s. 106.
 3. a b c d e f g Stanisław Łoza (red.): Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania. Warszawa: 1939, s. 64. [dostęp 2021-07-14].
 4. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 2 z 12 stycznia 1919 r., poz. 98.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 33 z 16 września 1922 roku, s. 721.
 6. Kryska-Karski i Żurakowski 1991 ↓, s. 89 wg autorów w okresie od listopada 1922 roku do kwietnia 1923 roku pełnił służbę w Oddziale II SG.
 7. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 29 z 26 lipca 1926 r.
 8. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 6 lipca 1929 r.
 9. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 7 z 23 października 1931 r.
 10. Pułkownicy kawalerii, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, sygn. 701/1. Wykaz został sporządzony w lutym 1939 roku i zawierał dane o pułkownikach kawalerii będące podstawą przeprowadzenia wyboru na stopień generała brygady. Spośród czternastu pułkowników kawalerii umieszczonych w wykazie tylko Piotr Skuratowicz został mianowany generałem brygady ze starszeństwem z 19 marca 1939 roku. Dziewięciu kandydatom do stopnia generalskiego zarzucono „brak dowodzenia” wielką jednostką kawalerii.
 11. Ryszard Rybka, Kamil Stepan, Rocznik Oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego tom 29, Fundacja CDCN, Kraków 2006, ISBN 978-83-7188-899-1, s 126, 531.
 12. a b Kryska-Karski i Żurakowski 1991 ↓, s. 89.
 13. Dembiński 1969 ↓, s. 1, awans został ogłoszony w Dzienniku Personalnym GISZ nr 22 z 1967 roku.
 14. Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 14 z 30 grudnia 1918 r., poz. 420.
 15. M.P. z 1931 r. nr 132, poz. 199 „za pracę w dziele odzyskania niepodległości”.
 16. M.P. z 1928 r. nr 260, poz. 631 „za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska”.
 17. M.P. z 1930 r. nr 98, poz. 143 „za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska”.
 18. Dziennik Personalny MSWojsk Nr 2/1931, s. 68
 19. Dekoracja attaché pol. w Pradze. „Gazeta Lwowska”, s. 2, Nr 62 z 17 marca 1926. 

Bibliografia

edytuj