Józef Młodzianowski

Józef Jan Młodzianowski herbu Dąbrowa – komornik różański, członek konfederacji grodzieńskiej w 1793 roku, poseł różański na sejm grodzieński (1793), członek konfederacji grodzieńskiej w 1793 roku[1]. Członek Deputacji Komisyjnej Porządkowej ziemi różańskiej w czasie powstania kościuszkowskiego w 1794 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Akta powstania Kościuszki, t. I, Kraków 1918, s. 86.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, r. XI, Warszawa 1914, s. 161-163.
  • Antoni Trębicki, Opisanie Sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie. O rewolucji roku 1794, opracował i wstępem poprzedził Jerzy Kowecki, Warszawa 1967, s. 503.
  • Volumina Legum, t. X, Poznań 1952, s. 55.

PrzypisyEdytuj

  1. Korwin [Kossakowski] S., Trzeci Maj i Targowica, Kraków 1890, s. 224.