Konfederacja grodzieńska (1793)

Konfederacja grodzieńskakonfederacja koronna zawiązana w Grodnie 15 września 1793 przy majestacie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z inicjatywy posła rosyjskiego Jakoba Sieversa.

Traktat Rzeczypospolitej z Królestwem Prus z 25 września 1793, sankcjonujący II rozbiór Polski

Zawiązana w celu sprawnego przeprowadzenia na sejmie grodzieńskim traktatów II rozbioru Polski przez Imperium Rosyjskie i Królestwo Prus. Likwidowała konfederację targowicką, która zakładała niepodzielność ziem Rzeczypospolitej. Konfederacja grodzieńska dążyła do przywrócenia stanu prawnego sprzed 1788.

BibliografiaEdytuj

  • Łukasz Kądziela, Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej, Fryderyk Moszyński w latach 1792-1793, Warszawa 1993