Józef Siedlecki

Józef Siedlecki herbu Wąż (zm. przed 18 października 1783 roku) – generał major w 1764 roku, podczaszy sandomierski od 1780 roku, podstoli sandomierski w latach 1775-1780, cześnik sandomierski w latach 1773-1775, łowczy sandomierski w 1773 roku.

Poseł powiatu pilzneńskiego na sejm konwokacyjny 1764 roku[1]. Jako poseł na sejm elekcyjny 1764 roku z województwa sandomierskiego delegowany do pacta conventa Stanisława Augusta Poniatowskiego, podpisał je[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Tomasz Szwaciński, Sejmiki poselskie przed konwokacją 1764 r., w: Kwartalnik Historyczny R. 113 nr 1 (2006), s. 27.
  2. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 20.

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 210.