Józef Skarbek Ważyński

Józef Skarbek Ważyński herbu Abdank (zm. w 1793 roku) – podkomorzy oszmiański w latach 17671793, pisarz grodzki oszmiański w latach 17651767, koniuszy oszmiański w latach 1762–1765, 1766.

W marcu 1793 roku wyznaczony przez konfederację targowicką do Komisji Skarbowej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Bibliografia

edytuj
  • Herbarz polski, t. IX, Lipsk 1842, s. 257.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, spisy, t. I: Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 265, 745.
  • Wyznaczenie Osob do Kommissyi Skarbu Rzpltey W. X. Litt. [Inc.:] Konfederacya Generalna Wolna Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Ułatwiaiąc coraz wzrastaiące trudności, w ukończeniu należytym obrachunku... [Expl.:] ...i onych za aktualnych Kommissarzów Skarbowych W. X. Litt: ogłasza. Działo się na Sessyi Narodu Litt: Ru 1793. Mca Marca 23. Dnia. [...]