Jakusz z Błociszewa

Jakusz z Błociszewa Błociszewski herbu Ostoja (zm. po 1370 r.) – dziedzic na Błociszewie w Wielkopolsce, wojewoda grodowy lwowski.

Jakusz z Błociszewa Błociszewski
Herb
Herb Ostoja
wojewoda grodowy lwowski
Data śmierci

po 1370

ŻyciorysEdytuj

Jakusz z Błociszewa Błociszewski należał do jednej z najstarszych rodzin pieczętujących się herbem Ostoja w Wielkopolsce. Został powołany na urząd wojewody grodowego lwowskiego przez króla Kazimierza Wielkiego. W dokumentach występuje dwukrotnie w latach 1364–1369 [1]. Znany jest wizerunek pieczęci Jakusza z Błociszewa przedstawiający herb Ostoja oraz napis na jej otoku: S. IACUSSI. DE. BLOCISZEWO. Pieczęć (śred. 23 mm) wyciśnięta została w wosku i zawieszona przy dokumencie wystawionym przez niego we Lwowie w 1370 roku. Zdjęcie pieczęci zostało opublikowane w 1938 roku przez Mariana Haisiga[2]. Dokument z pieczęcią znajdował się tego roku w Archiwum miasta Lwowa[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. J. Szyszka, Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej [w:] "Średniowiecze Polskie i Powszechne", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, t. III (VII), s. 124, 126.
  2. M. Haisig, Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliów lwowskich, Lwów 1938, s. 41-42
  3. R. Kalinowski, Protoheraldyczny znak na portalu kościoła w Wysocicach a historia herbu Ostoja w średniowieczu, [w:] "Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", nowej serii t. XV (XXVI), Warszawa 2016, s. 24

BibliografiaEdytuj

  • M. Haisig, Sfragistyka szlachecka doby średniowiecza w świetle archiwaliów lwowskich, Lwów 1938, s. 41-42, nr 99.
  • R. Kalinowski, Protoheraldyczny znak na portalu kościoła w Wysocicach a historia herbu Ostoja w średniowieczu, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, t. XV (XXVI).
  • О. Однороженко, Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської XIV – XVI ст., ХАРКІВ 2009.
  • J. Szyszka, Kształtowanie się podziałów terytorialnych Rusi Czerwonej na przykładzie ziemi lwowskiej, [w:] „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 2011, 3 (7), 120-140.