Jan Żółkiewski

polski szlachcic, starosta hrubieszowski, jaworowski

Jan Żółkiewski (zm. 26 kwietnia 1623[1] w Żółkwi) – polski szlachcic, starosta hrubieszowski, jaworowski, syn hetmana Stanisława Żółkiewskiego i Reginy z Herburtów. Pod dowództwem ojca brał udział w wyprawie cecorskiej; ciężko ranny, dostał się do niewoli tureckiej. Wykupiony z niej przez matkę razem ze zwłokami ojca, zmarł krótko po powrocie do Polski. Pochowany w Kolegiacie św. Wawrzyńca w Żółkwi[2].

Jan Żółkiewski
Ilustracja
Herb
Lubicz
Rodzina

Żółkiewscy herbu Lubicz

Data i miejsce śmierci

26 kwietnia 1623
Żółkiew

Ojciec

Stanisław Żółkiewski

Matka

Regina Herburt

Przypisy Edytuj

  1. o. Sadok Barącz: Pamiątki miasta Żółkwi. Lwów: Piotr Piller, 1852, s. 23. [dostęp 2016-08-05].
  2. Żółkiewski herbu Lubicz, s. 757. W: x. Kasper Niesiecki: Korona Polska przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona…. T. 4. Lwów: Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1743, s. 888.