Jan Dzierzgowski

Jan Dzierzgowski z Pawłowa k. Przasnysza herbu Jastrzębiec (1502 - 1558) – vicesgerent, starosta warszawski i łowicki, wojewoda mazowiecki, do roku 1544 kasztelan czerski.

Pochowany w kościele św. Anny w Warszawie.