Jan Gołocki herbu własnego – wicewojewoda malborski w latach 1644-1650, pisarz grodzki chełmiński w latach 1635-1639, pisarz ziemski chełmiński w latach 1631-1651.

Jan Gołocki
Herb
Gołocki

Poseł na sejm 1642 roku, sejm 1645 roku, sejm 1646 roku[1].

W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa chełmińskiego[2]. Poseł sejmiku generalnego pruskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1650 roku. Poseł sejmiku kowalewskiego na sejm 1649/1650 roku.

Przypisy

edytuj
  1. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 166.
  2. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].

Bibliografia

edytuj
  • Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 345.
  • Urzędnicy Prus Królewskich XV–XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Mikulski. 1990, s. 206.