Sejmiki generalne, generały (łac. comitia maiora)[1] – w dawnej Polsce, były to zjazdy posłów, których wybrano na sejmikach ziemskich oraz senatorów z danej prowincji. W XVII generały zanikły z wyjątkiem pruskiego. Zastąpiły je sesje narodów.

Ich zadaniem było uzgadnianie stanowiska na sejm walny. Odbywały się:

Sejmiki partykularne Edytuj

mniejsze, (tzw. rządy sejmikowe) w okresie I Rzeczypospolitej:

Zobacz też Edytuj

Literatura przedmiotu Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Historia sejmu polskiego. praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Michalskiego. Tom I do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, Warszawa 1984, s. 200.