Jan Grużewski

Jan Grużewski herbu Lubicz (zm. 16 maja 1689 roku) – dworzanin pokojowy Jego Królewskiej Mości, podkomorzy żmudzki w latach 1684-1689, chorąży żmudzki od 1658 roku, ciwun Wielkich Dyrwian w latach 1651-1685.

Żonaty z Teodorą Ogińską.

Był wyznawcą kalwinizmu.

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z Księstwa Żmudzkiego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom III: Księstwo Żmudzkie. XV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym, Warszawa 2015, s. 100, 330.