Jan II (ur. 1477, zm. 6 marca 1495) – książę brzeski i legnicki z dynastii Piastów. Najstarszy syn Fryderyka I ks. brzesko-legnickiego i Ludmiły z Podiebradów.

Jan II legnicki
Wizerunek herbu
Książęta legnicko-brzescy
Dane biograficzne
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

1477

Data śmierci

6 marca 1495

Ojciec

Fryderyk I legnicki

Matka

Ludmiła z Podiebradów

Rodzeństwo

Fryderyk II legnicki, Jerzy I brzeski

Po śmierci ojca 1488 wraz z braćmi Fryderykiem II oraz Jerzym I został formalnym władcą księstwa brzesko-legnickiego. W imieniu małoletnich synów władzę regencyjną w księstwie sprawowała Ludmiła z Podiebradów.

Zmarł bezpotomnie, nie miał także żony.