Jan IX Agapet

Jan IX Agapet, gr. Ἰωάννης Θ΄ Ἀγαπητός – ekumeniczny patriarcha Konstantynopola w latach 1111–1134.

Jan IX Agapet
Ἰωάννης Θ΄ Ἀγαπητός
Patriarcha Konstantynopola
Kraj działania Cesarstwo Bizantyńskie
Data śmierci kwiecień 1134
Patriarcha Konstantynopola
Okres sprawowania 1111–1134
Wyznanie prawosławne
Kościół Patriarchat Konstantynopolitański
Wybór patriarchy 1111

ŻyciorysEdytuj

W 1117 r. zwołał synod w Konstantynopolu, który potępił doktrynę Eustracjusza z Nicei. Prowadził też negocjacje z papieżem mające na celu zlikwidowanie schizmy kościelnej. Nie przyniosły one rezultatu, gdyż biskupi Rzymu żądali uznania przez patriarchę prymatu papieskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Anna Komnena, Aleksjada, Z języka greckiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Oktawiusz Jurewicz, t. 1, wyd. 2, Warszawa – Wrocław 2005.
  • Michael Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025–1204. Historia polityczna, przeł. Władysław Brodzki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1993.
  • Venance Grumel, Traité d'études byzantines, t. 1: La chronologie, Paris: Presses universitaires de France 1958, s. 436.