Jan Ignacy Monkiewicz

Jan Ignacy Monkiewicz (Mąkiewicz) herbu Lubicz (zm. przed 23 lutego 1769) – sędzia ziemski wileński w latach 1765-1767, podsędek wileński w latach 1748-1765, cześnik wileński w latach 1731-1748, dyrektor wileńskiego sejmiku elekcyjnego deputatów w 1749 roku[1], dyrektor wileńskiego sejmiku przedsejmowego w 1762 roku[2].

Deputat powiatu wileńskiego na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego kadencji wileńskiej, pisarz trybunalski i członek Koła Duchownego w 1731 roku, deputat wileński w 1738 roku, deputat i pisarz trybunalski w 1747 roku[3].

Jako poseł województwa wileńskiego na sejm konowkacyjny 7 maja 1764 roku podpisał manifest, uznający odbywający się w obecności wojsk rosyjskich sejm za nielegalny.

BibliografiaEdytuj

  • Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 1697-1795. Spisy, t. II, oprac. A. Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Warszawa 2004, s. 150, 177, 212.
  • Dyaryusz seymu convocationis siedmio-niedzielnego warszawskiego : zdania, mowy, projekta y manifesta w sobie zawierający przez sessye zebrany r.p. 1764, s. 4-6.
  • Rodzina, herbarz szlachty polskiej, s. 237.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1, Województwo wileńskie, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 693.
  • Józef Zaleski, Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego do czasu Sejmu Czteroletniego, 1887, s. 21

PrzypisyEdytuj

  1. Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m., Kaunas 2007, s. 227.
  2. Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla 1717–1795 m., Kaunas 2007, s. 230.
  3. Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1697-1794). Spis, pod redakcją Andrzeja Rachuby, opracowali Andrzej rachuba i Przemysław P. Romaniuk, przy współpracy Andreja Macuka i Jegenija Aniszczenki, Warszawa 2004, s. 150, 177, 212.