Jan Karol Tarło

Jan Karol Tarło herbu Topór – kasztelan wiślicki w latach 1638-1645, starosta zwoleński w latach 1618-1643, starosta olsztyński w latach 1632-1645.

W 1643 roku wyznaczony został senatorem rezydentem.

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 216.
  • Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 38.