Jan Kazimierz Lanckoroński

Jan Kazimierz Lanckoroński z Brzezia herbu Zadora (zm. w 1698 roku) – kasztelan radomski w latach 1693-1698.

Był elektorem Augusta II Mocnego z województwa sandomierskiego w 1697 roku, podpisał jego pacta conventa[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Actum in Curia Regia Varsaviensi, 1697 feriâ secundâ post festum Sanctae Margarethae Virginis [...] proximâ anno [...] 1697, s. 19.

BibliografiaEdytuj

  • Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 7.
  • Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 190.