Jan Minor Biechowski

Jan Minor Biechowski z Biechowa herbu Ogończyk (zm. w 1519 roku) – podsędek krakowski w latach 1505-1519, starosta bodzentyński w latach 1494-1509, notariusz królewski.

Poseł na sejm radomski 1505 roku z województwa krakowskiego.

BibliografiaEdytuj

  • Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 45.
  • Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 211.