Jan Radomski (botanik)

polski botanik

Jan Radomski (ur. 18 czerwca 1898 w Kamieniu, zm. 27 września 1977 w Szczecinie) – polski botanik, pedagog, autor podręczników szkolnych i akademickich. Ojciec Janiny Jasnowskiej i Marii Radomskiej.

Prof. Jan Radomski

ŻyciorysEdytuj

Wykształcenie przyrodnicze zdobył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i od 1923 rozpoczął pracę w szkolnictwie średnim jako nauczyciel biologii w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Pracował następnie w Gimnazjum w Brześciu n. Bugiem, gdzie jednocześnie zorganizował i prowadził Ośrodek Metodyczny Biologii Kuratorium Okręgu Szkolnego. Należał do grupy inicjatorów i pionierów nowoczesnych metod nauczania przyrody. W latach 1935-1939 był dyrektorem Gimnazjum i Liceum w Ostrołęce. W okresie okupacji niemieckiej – wysiedlony już w 1939 r. z Ostrołęki – zorganizował tajną szkołę średnią GOLESIN w Jarnutach, pow. Ostrów Mazowiecka w Generalnym Gubernatorstwie. W latach 1945-1949 był organizatorem i dyrektorem Gimnazjum i Liceum w Kamiennej Górze. Od 1949 rozpoczął pracę w szkolnictwie wyższym, najpierw na Uniwersytecie we Wrocławiu w Katedrze Systematyki Roślin, a następnie w Akademii Rolniczej w Szczecinie, gdzie od 1955 aż do przejścia na emeryturę w 1968 r. prowadził zorganizowane przez siebie Studium Zaoczne.

Od 1929 był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności[1].

Jako botanik-florysta badał roślinność Puszczy Sandomierskiej, torfowisk Białostocczyzny i Pomorza Zachodniego, zbiorowiska Doliny Odry na Ziemi Szczecińskiej i inne ciekawe obiekty przyrodnicze. Przeprowadził inwentaryzację i waloryzację morwy na obszarze całej Polski na potrzeby hodowli jedwabników i produkcji jedwabiu w Milanówku.

W 2007 w Ostrołęce został odsłonięty obelisk prof. Jana Radomskiego ufundowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, znajdujący się na rondzie jego imienia.

Ważniejsze praceEdytuj

 1. Radomski J., Mul T.: Botanika dla kl. II gimnazjum. Lwów: Ossolineum 1934 (3 wyd. do 1939). Także: Wyd. 4 Jerozolima 1942; wyd. 5 Bari we Włoszech 1945.
 2. Radomski J., Mul T., Tołpa S.: Nauka o człowieku i higiena dla kl. VII. Lwów Ossolineum 1935 (7 wyd.).
 3. Radomski J., Tołpa S.: Nauka o człowieku dla gimnazjum. Lwów Ossolineum 1936 (2 wyd.)
 4. Radomski J., Tołpa S.: Botanika dla liceów przyrodniczych. Lwów: Ossolineum 1939.
 5. Radomski J., Tołpa S.: Botanika i życie organizmów w zespołach – dla szkół średnich. Warszawa: PZWS 1947.
 6. Radomski J., Tołpa S.: Botanika dla kl. IX. Warszawa: PZWS 1950 (17 wyd.).
 7. Radomski J., Tołpa S.: Botanika dla wydziału rolniczego WSR. Warszawa: PWN 1953, 3 t. (3 wyd.).
 8. Radomski J., Tołpa S.: Botanika dla wydziału zootechnicznego – studium zaocznego. Warszawa: PWN 1955, 2 t.
 9. Radomski J., Tołpa S.: Botanika dla technikum rolniczego. Warszawa: PWRiL 1956 (16 wyd.).
 10. Radomski J., Tołpa S.: Botanika dla studentów WSR. Warszawa: PWN 1957, 2 t. (5 wyd.).
 11. Radomski J.: Botaniczna charakterystyka morwy rosnącej w Polsce pod względem morfologicznym i nasiennym. Szczecin: PWN Szczecińskie Towarzystwo Naukowe 1960.
 12. Radomski J., Czerwiński W., Tołpa S.: Botanika dla zootechników. Warszawa: PWN 1968 (2 wyd.).
 13. Radomski J., Tołpa S.: Botanika dla studiów zaocznych WSR. Warszawa: PWN 1969 (4 wyd.).
 14. Radomski J., Jasnowska J.: Botanika – podręcznik do samokształcenia dla studiów zaocznych AR. Warszawa: PWN 1976 (4 wyd.).

PrzypisyEdytuj

 1. Piotr Köhler: Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952).. Kraków 2002.